FANDOMSteven Umbleby là họa sĩ dựng cốt truyện trong chương trình Milo Murphy's Law.

Tập phim do ông dựng cốt truyện

Liên kết ngoài