FANDOM


"Suit of Armor" (Bộ áo giáp) là bài hát trong tập phim "Secrets and Pies" lấy chủ đề là Veronica.

Lời bài hát

I want a girl with a suit of armor.
In chain mail she's a real Renaissance charmer.
She's not the kind of girl who is easily rattled.
She knows her way around a broadsword battle.
I want a girl in a suit of armor now!

Tôi cần một cô gái mặc áo giáp.
Thời còn đưa thư tay cô ấy là chiến binh phục hưng.
Cô ấy không phải dạng người dễ bị kinh ngạc.
Cô ấy biết cách xử lí trận đấu kiếm.
Tôi cần một cô gái mặc áo giáp ngay bây giờ!

Thư viện ảnh

In chain mail
Thư viện ảnh cho Suit of Armor có thể được xem tại đây.

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Welcome to Lard World"
Bài hát Tiếp theo:
"Chop Away at My Heart"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.