FANDOM

Diep Vuong

  • Tôi sống tại Hanoi (aka the greatest city in the world. WERK!)
  • Nghề nghiệp của tôi là 🌲🌠🤚☪️👓⭐️💔❓❄️🐪
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.