FANDOM


Tớ nghĩ là chúng ta có thể chỉnh trang cho người dưới lòng đất, nhưng không thể biến ông ta thành một cái bàn.

— Zack Underwood

Nhóm bạn giúp Scott chuẩn bị cho một cuộc hẹn với cô Murawski.

Tóm tắt cốt truyện

Lời thoại

Để xem lời thoại chi tiết của tập phim "Teacher Feature", nhấn vào đây.

Thư viện ảnh

Teacher Feature title card
Thư viện ảnh cho Teacher Feature có thể được xem tại đây.

Bài hát

Lời thoại đáng nhớ

Ví dụ: Đặt lời thoại đáng nhớ vào đây.


Nêu cần giải thích cho lời thoại, dùng tag sub.

Tên: Ví dụ cho lời thoại đáng nhớ.
Ví dụ: Nếu có nhiều lời thoại đáng nhớ, dùng nhiều hộp thoai khác nhau
Tên: Lời thoại có hai dòng nên xuống dòng thay vì dùng "|".
Ví dụ: Lời thoại một dòng cũng dùng bản mẫu hộp thoại

Thông tin cơ sở

  • Tiêu đề của tập phim này theo tiếng Đức có nghĩa là "Cặp đôi kì lạ."

Thông tin phát hành

  • Tiêu đề và mô tả của tập phim được tiết lộ trên Disney XD Đức.[1]

Công chiếu toàn cầu

  • 11 tháng 9, 2018 (Disney XD Đức, Tây Ban Nha)
  • 12 tháng 9, 2018 (Disney XD Vương quốc Anh)
  • 5 tháng 11, 2018 (Disney Channel Ấn Độ)
  • 16 tháng 12, 2018 (Disney Channel Nhật Bản)

Lỗi

Nối tiếp

Ám chỉ

Diễn viên

Cước chú

Kế trước:
"Snow Way Out"
Tập phim Tiếp theo:
"Picture Day"
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" | "A Christmas Peril"
Mùa 2
"Snow Way Out" | "Teacher Feature" | "Picture Day" | "Agee Ientee Diogee"
"Game Night" | "Pace Makes Waste" | "Cake 'Splosion!" | "Lady Krillers"
"Doof's Day Out" | "Disco Do-Over | "The Ticking Clock" | "Managing Murphy's Law"
"Field of Screams" | "Spy Little Sister!" | "Milo's Shadow" | "Sick Day"
"Freefall" | "Milo's World" | "Dog Walker, Runner, Screamer" | "Now I Am a Murphy"
"Abducting Murphy's Law" | "The Goulash Legacy" | "The Dog Who Knew Too Much"
"Adventure Buddies" | "Ride Along Little Doggie"
Đặc biệt
"Missing Milo" | "The Phineas and Ferb Effect"