FANDOM

Diep Vuong

  • Tôi sống tại Hanoi (aka the greatest city in the world. WERK!)
  • Nghề nghiệp của tôi là 🌲🌠🤚☪️👓⭐️💔❓❄️🐪