FANDOM


Trở lại trang "Backward to School Night".
Backward to School Night title card

Phụ huynh của Milo, Zack và Melissa có mặt trong sự kiện Trường học về đêm. Nhưng khi Cavendish và Dakota có trong tay khẩu súng Giảm tuổi thọ, những phụ huynh biến thành những đứa trẻ.

Thư viện ảnh

Phần hậu kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.