FANDOM


Trở lại trang "Battle of the Bands".
Battle of the Bands title card

Milo, Melissa, Zack và Mort tham gia cuộc thi đấu giữa những ban nhạc. Zack phát hiện ra là ban nhạc cũ của mình cũng tham gia vào cuộc thi.

Thư viện ảnh

Phần hậu kết

Kế trước:
"School Dance"
Thư viện ảnh tập phim Tiếp theo:
"The Math Book"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.