FANDOM


Trở lại trang "Bradley Nicholson".

Bradley Nicholson là một người bạn cùng lớp với Milo. Trong lớp, cậu ganh tị với Milo và những sự chú ý Milo có được ở trong lớp.

It's My World

Mùa 1

"Going the Extra Milo"

"The Undergrounders"

"Sunny Side Up"

"Rooting for the Enemy"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.