FANDOM


Trở lại trang "Disco Do-Over".
Disco Do-Over title card

Vì sân trượt băng sắp đóng cửa, Martin và Brigette có cơ hội cuối cùng để hoàn thành giấc mơ trở thành những nhà vô địch nhảy Disco trên giày pa-tanh những năm 70. Trong khi đó, Cavendish và Dakota thu gom thần lùn, nhưng vấp phải sự ngăn cản của một bà già đáng sợ.

Thư viện ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.