FANDOM


Trở lại trang "Doof's Day Out".
Doof's Day Out title card

Sara không thể chịu được việc Doofenshmirtz ở lại nhà Murphy nữa. Cô muốn ông ra ngoài trong một ngày vì cô còn phải làm bộ đồ hóa trang Vượn Thời gian. Để làm được điều đó, Milo, Brigette và Martin khuyên Doof thử tham quan những nơi theo lời khuyên của họ.

Thư viện ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.