FANDOM


Trở lại trang "I've Got No Excuses".
The Note Image 205

"I've Got No Excuses" là bài hát từ tập phim "The Note". Bài hát được thực hiện trong lúc Milo, MelissaZack tìm tờ ghi chú của bác sĩ dành cho Milo, khi nó đang nằm đâu đó tại một nhà máy phân loại giấy.

Thư viện ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.