FANDOM


Trở lại trang "Melissa Chase".

Melissa Chase là bạn của Milo MurphyZack Underwood. Cô thường hay đi chung với Milo dù xung quanh cậu đầy những xui xẻo.

Mạnh mẽ và đầy tự tin, cô luôn thích việc Định luật Murphy làm rối tung mọi thứ, và hết lòng giúp đỡ Milo. Cô có vẻ là người bạn thân cận nhất với Milo, khi là bạn cùng lớp duy nhất được tin tưởng mời đến dự tiệc sinh nhật của cậu.

It's My World

Mùa 1

"Going the Extra Milo"


Bấm "expand" (Mở rộng) để xem cả danh sách"The Undergrounders"


Bấm "expand" (Mở rộng) để xem cả danh sách"Rooting for the Enemy"


Bấm "expand" (Mở rộng) để xem cả danh sách"Sunny Side Up"


Bấm "expand" (Mở rộng) để xem cả danh sách"The Doctor Zone Files"


Bấm "expand" (Mở rộng) để xem cả danh sách"The Note"


Bấm "expand" (Mở rộng) để xem cả danh sách"Party of Peril"


Bấm "expand" (Mở rộng) để xem cả danh sách