FANDOM


Trở lại trang "Milo's Shadow".
Milo's Shadow title card

Doofenshmirtz bám theo Milo cả một ngày học để học hỏi từ cậu cách đương đầu với định luật Murphy. Trong khi đó, Cavendish vô tình tham gia vào một buổi gặp mặt đưa ra giả thuyết về sự sống ngoài hành tinh

Thư viện ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.