FANDOM


Trở lại trang "Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!".
Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium title card

Zack nghĩ rằng Halloween không thể làm mình sợ được nữa, nhưng cậu đã không nghĩ đến Định luật Murphy. Trong khi đó, Cavendish và Dakota tìm hiểu bí ẩn về ngày Halloween cuối cùng tại thời đại của Milo, và cùng nhau tìm hiểu ngày Halloween vui vẻ như thế nào.

Thư viện ảnh

Cảnh I

Cảnh II

Phần hậu kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.