FANDOM


Trở lại trang "Nate Murphy".

Nate Murphy là con của JoeyLaura, và là anh họ của SaraMilo. Milo, cùng với MelissaZack đón anh ở sân bay, nhưng không may thay, anh đã đánh mất va-li, và trên đường lấy lại, anh cùng Milo đã có một chuyến bay không mong muốn.

Khác với những người đàn ông trong gia đình Murphy, Nate phủ nhận việc mình có định luật, vì nó không thuộc đời của anh. Có thể là anh chỉ đang phủ nhận, hoặc đúng là anh không có, nhưng vẫn bị định luật Murphy ảnh hưởng bởi những người đàn ông trong gia đình.

"A Christmas Peril"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.