FANDOM


Trở lại trang "Pace Makes Waste".
Pace Makes Waste title card

Mẹ của Milo giúp tổ chức một sự kiện đua xe gây quỹ, và Milo cùng Elliot được ngồi lên xe an toàn. Tuy vậy, định luật Murphy khiến xe mất kiểm soát và chạy vòng quanh Danville.

Thư viện ảnh

Kế trước:
"Game Night"
Thư viện ảnh tập phim Tiếp theo:
"Cake 'Splosion!"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.