FANDOM


Trở lại trang "Rooting for the Enemy".
Rooting for the Enemy title card

Milo được đến xem trận đấu bóng đá của trường cậu, khi đội bóng của họ, The Geckos dù sao cũng sẽ thua cuộc. Sau một vài thất bại do Milo cổ vũ cho đội của mình, Melissa quyết định để Milo cổ vũ cho đội khách, The Tigers, và nhờ định luật Murphy nên đội bóng của trường cậu có thể thắng.

Thư viện ảnh

Phần hậu kết

Kế trước:
The Undergrounders
Thư viện ảnh tập phim Tiếp theo:
Sunny Side Up
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.