FANDOM


Trở lại trang "Smooth Opera-tor".
Smooth Opera-tor title card

Zack, Melissa và Milo đến xem một buổi biểu diễn opera cùng với Amanda, nhưng Milo vô tình đến ở bên trong sân khấu và quyết định ngăn chặn những tai họa đang xảy ra.

Thư viện ảnh

Phần hậu kết

Kế trước:
"Party of Peril"
Thư viện ảnh tập phim Tiếp theo:
"Worked Day"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.