FANDOM


Trở lại trang "Star Struck".
Star Struck title card

Milo muốn xin chữ kí từ diễn viên yêu thích của cậu, Tobias Trollhammer, người hiện đang đóng một cảnh phim ở trong khu phố.

Thư viện ảnh

Phần hậu kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.