FANDOM


Trở lại trang "Sunny Side Up".
Sunny Side Up title card

Sau buổi học khoa học, Milo và hai người bạn thí nghiệm trên quả trứng và họ đã sáng tạo ra "Big Bertha". Nhưng sau đó, Milo vô tình làm rơi bản phẫu thuật mẫu, và quả trứng bị vỡ. Tuy nhiên, Milo lấy ra trong túi một quá trứng khác và họ so tài trong một cuộc thi để xem quả trứng nào rơi mà không bị vỡ.

Thư viện ảnh

Hình ảnh quảng cáo

Phần hậu kết

Kế trước:
Rooting for the Enemy
Thư viện ảnh tập phim Tiếp theo:
The Doctor Zone Files
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.