FANDOM


Trở lại trang "Milo Murphy's Law".

Thẻ tiêu đề là một cảnh được chụp nhanh lúc mở đầu tập phim để giúp người xem xác định được tập phim đó. Cảnh phim có thể bắt đầu bằng một tình huống từ định luật Murphy, hoặc là tại ngôi trường cấp 2 mà Milo đang học.

Mùa 1

Mùa 2

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.