FANDOM


Trở lại trang "The Lumberzacks".

The Lumberzacks là ban nhạc tiều phu gồm có 5 người, với Zack Underwood là ca sĩ chính. Khi Zack rời ban nhạc và đến Danville, ban nhạc đổi tên thành The Lumbermaxes và do Max làm ca sĩ chính, cũng như là đổi tên các thành viên trong ban nhạc thành Max. Ban nhạc được biết đến nhiều nhất với bài hát nổi tiếng, "Chop Away at My Heart".

Thành viên

Bài hát "Chop Away at My Heart"

Lưu diễn, đằng sau hậu trường

"Cuộc thi của những ban nhạc"

Xe tải không cửa sổ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.