FANDOM


Trở lại trang "The Phineas and Ferb Effect".
P&F MML Crossover Poster
The Phineas and Ferb Effect title card

Milo và những người bạn của cậu, cùng với những hàng xóm lân cận với cậu - Phineas, Ferb, Thú mỏ vịt Perry, Candace, Isabella, Baljeet và Buford - phải hợp sức với nhau vượt qua định luật Murphy và ngăn chặn một cuộc xâm lược của những tên hồ trăn.

Thư viện ảnh

Phần mở đầu

Cảnh I


Bấm "expand" (Mở rộng) để xem cả danh sáchCảnh II


Bấm "expand" (Mở rộng) để xem cả danh sáchCảnh III


Bấm "expand" (Mở rộng) để xem cả danh sách