FANDOM


Trở lại trang "The Race".
The Race title card

Milo tham gia vào một cuộc đua, lần này với sự giúp đỡ của Melissa và Zack, giúp cậu mang ba lô để có thể hỗ trợ cậu trên đường đua. Trong khi đó, trong lúc Cavendish và Dakota ngăn chặn nhiệm vụ bảo vệ quả hồ trăn của Brick và Savannah, do định luật Murphy, họ vô tình quay trở về thời miền Tây năm 1875 và gặp người ông nhiều đời của Milo, cảnh sát trưởng Murphy.

Thư viện ảnh

Phần hậu kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.