FANDOM


Trở lại trang "The Ticking Clock".
The Ticking Clock title card

Melissa với sự trợ giúp của Milo, Zack, Clyde Rickenbacker và C.I.D.D. sẽ cố gắng sửa chữa tháp đồng hồ Ol' Bessie được bà cố của Melissa xây dựng, trước khi Victor Verliezer âm mưu dỡ bỏ tháp đồng hồ hợp pháp. Trong khi đó, Perry được giao nhiệm vụ trông coi Doofenshmirtz, trong lúc gã tiến sĩ quyết định làm người tốt bằng cách nhặt bã kẹo trên đường.

Thư viện ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.