FANDOM


Trở lại trang "Tobias Trollhammer".
Star Struck Image 28

Tobias Trollhammer là diễn viên điện ảnh của loạt phim điện ảnh Krillhunter mà Milo rất mến mộ. Được biết suốt cả cuộc đời của mình ông là diễn viên, cho đến khi ông đã quá thời và không còn được nhiều người mến mộ nữa.

"Star Struck"

"Fungus Among Us"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.