FANDOM


Họa sĩ cốt truyện tạo ra những bức tranh trong một bảng vẽ, cho phép những hình ảnh trong chúng chuyển động theo một chuỗi, để có thể biết được những gì đang diễn ra.

All items (9)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.