FANDOM


Nhà viết kịch bản là những người sáng tác câu chuyện, sự kiện diễn ra trong một tập phim. Thường tác giả kịch bản sẽ đưa ra ý tưởng để họa sĩ cốt truyện có thể vẽ theo, nhưng có một số quy trình làm việc khác cho phép họa sĩ phác họa ý tưởng để tác giả kịch bản có thể sáng tác theo.

All items (8)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.