FANDOM


Some say he doesn't even exist Họ đồn rằng ông ấy không hề tồn tại!


Bài viết, bản mẫu, hoặc đề mục này chưa được hoàn thiện. Mọi thành viên đều có quyền giúp nó trở nên hoàn thiện hơn.

Không có trang được kí tên đó, cậu sẽ có một tháng nghỉ không xin phép.

— Zack Underwood

Milo làm mất tờ ghi chú của bác sĩ về những lần vắng mặt trong lớp do định luật Murphy, nên cậu, Zack và Melissa phải lấy lại nó.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Thư viện ảnh

The Note title card
Thư viện ảnh cho The Note có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

 • Đây là tập phim đầu tiên mà Ashley Simpson được dựng cốt truyện.
 • Tên đệm của Milo được tiết lộ là "Danger" (được phát âm theo tiếng Pháp)
 • Milo, Melissa và Zack đều đang học lớp 7.

Thông tin phát hành

 • Khi được phát hành tại Đông Nam Á, tập phim bị cắt ở phần cuối của ông bác sĩ và người đánh gôn.

Công chiếu toàn cầu

 • 7 tháng 11, 2016 (Canada)
 • 16 tháng 1, 2017 (Tây Ban Nha)
 • 29 tháng 1, 2017 (Mĩ Latinh)
 • 15 tháng 2, 2017 (Nhật Bản)
 • 17 tháng 2, 2017 (Đông Nam Á)

Nối tiếp

Lỗi

 • Ở một cảnh ngắn, đường viên trên tóc của Melissa ở trên phần trước cổ áo của cô.
 • Những bức vẽ trong phần nêu tên cho thấy tờ ghi chú của Milo và Lola đều có màu hồng thay vì màu trắng.

Ám chỉ

Diễn viên

Kế trước:
The Doctor Zone Files
Tập phim Tiếp theo:
Party of Peril
x - s - t Tập phim
Mùa 1 "Going the Extra Milo" • "The Undergrounders" • "Rooting for the Enemy" • "Sunny Side Up" • "The Doctor Zone Files" • "The Note" • "Party of Peril" • "Smooth Opera-tor" • "Worked Day" • "The Wilder West" • "Family Vacation" • "Murphy's Lard" • "Secrets and Pies" • "Athledecamathalon" • "The Substitute" • "Time Out" • "We're Going to the Zoo" • "School Dance" • "Battle of the Bands" • "The Math Book" • "The Little Engine That Couldn't" • "The Llama Incident" • "Missing Milo" • "Star Struck" • "Disaster of My Dreams" • "A Clockwork Origin" • "Perchance to Sleepwalk" • "Some Like it Yacht" • "Backward to School Night" • "World Without Milo" • "The Race" • "Love Toboggan" • "The Island of Lost Dakotas" • "Fungus Among Us" • "Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" • "A Christmas Peril"
Mùa 2 "The Phineas and Ferb Effect" • "Snow Way Out" • "Teacher Feature" • "Picture Day" • "Agee Ientee Diogee" • "Game Night" • "Pace Makes Waste" • "Cake 'Splosion!" • "Lady Krillers" • "Doof's Day Out" • "Disco Do-Over" • "The Ticking Clock" • "Managing Murphy's Law" • "Milo's Shadow" • "Sick Day" • "Field of Screams" • "Spy Little Sister!" • "Dog Walker, Runner, Screamer" • "Now I Am a Murphy" • "Freefall" • "Milo's World" • "Abducting Murphy's Law" • "The Goulash Legacy" • "The Dog Who Knew Too Much" • "Adventure Buddies" • "Ride Along Little Doggie" • "Look At This Ship" • "Cast Party" • "Safety First" • "Cavendish Unleashed" • "First Impressions" • "The Speech and Debate League of Death and Destruction Cross Town Explosion Event‎" • "The Mid-Afternoon Snack Club" • "Parks and Wreck" • "Escape" • "Milo in Space" • "Sphere and Loathing in Outer Space"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.