Milo Murphy's Law Wiki Tiếng Việt
Advertisement
Milo Murphy's Law Wiki Tiếng Việt

"The Show Must Go On" (Chương trình Phải Được Tiếp tục) là bài hát được MiloMezzo Soprano hát khi Milo cố gắng cứu lấy buổi hoà nhạc ô-pê-ra.

Lời bài hát

Milo: I'm over here!

Mezzo Soprano: You're slimmer than I remember
Milo: It's the physique that I was cursed with
Mezzo Soprano: I'll admit that I'm confused
You're not the one that I rehearsed with
I think we've gone off book
Now, I believe the scene we're botching

Milo: But I feel we should go on
Because there's all these people watching


Mezzo Soprano: So I guess that you're a Baritone
And now we have to fight
I'm a Mezzo-soprano, and it all ends tonight

Milo: Actually, you sing between a tenor and a bass
And that makes you a baritone
Your hostility's misplaced

Mezzo Soprano: Say what?

Milo: Mezzo-soprano is your family name
But you all sing in baritone
That makes you all the same

Mezzo Soprano: Wait a minute

Mezzo-soprano is a family name
But we all sing in baritone
That makes us all the same

Milo: You're right!

Mọi người: Mezzo-soprano is our family name
But we all sing in baritone
That makes us all the same
We are all baritones

Milo: Diogee, go home!

Milo: Ta đã ở đây!

Mezzo Soprano: Câu lùn hơn tôi tưởng
Milo: Đây là thân thể mà tôi bị nguyền rủa
Mezzo Soprano: Tôi thừa nhận là tôi không thể hiểu
Câu không phải là người tôi diễn cùng
Tôi nghĩ chúng ta đã lạc đề
Bây giờ, chúng ta đã diễn sai

Milo: Nhưng chúng ta nên tiếp tục
Bởi vì có rất nhiều người đang xem


Mezzo Soprano: Vậy tôi chắc cậu là Nam Trung
Và chúng ta phải chiến đấu
Tôi là Nữ Trung, và tất cả sẽ chấm dứt tối nay

Milo: Thật ra, ông đang hát giọng nam cao và giọng trầm
Và nó khiến ông là Nam Trung
Chiến tranh chỉ là hiểu nhầm

Mezzo Soprano: Gì chứ?

Milo: Nữ Trung là tên của gia đình ông
Nhưng ông chỉ hát giọng Nam Trung
Khiến ông cũng vậy thôi

Mezzo Soprano: Khoan đã

Nữ Trung là tên của gia đình ta
Nhưng chúng ta đều hát giọng Nam Trung
Khiến chúng ta như nhau

Milo: Ông nói đúng!

Mọi người: Nữ Trung là tên của gia đình ta
Nhưng chúng ta đều hát giọng Nam Trung
Khiến chúng ta như nhau
Chúng ta đều là Nam Trung

Milo: Diogee, về nhà đi!

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Come on, Baritone"
Bài hát Tiếp theo:
"I Knew It"