FANDOM


Ticking Away là một bài hát được trình diễn trong tập phim Mùa 2, "The Ticking Clock", trong lúc Milo, Melissa, Zack, Clyde RickenbackerC.I.D.D. sửa lại tháp đồng hồ, và cùng lúc Doofenshmirtz gom bã keo trên khu phố nhưng ông không để ý Perry đang giám sát và ngăn không cho những hành động của ông làm mọi chuyện tồi tệ đi.

Lời bài hát

The passage of time is tricky
When your clock's not ticking
Let's get to work quickly
Got to get the gears clicking some way
(Some way)
(Some way)

We're just cogs in the machinery
Maybe I'm a dreamer
We don't need a change of scenery
to wink goodbye demeanour today
(Today)

It's hard to get a reading
When the cycle keeps repeating
The same chronological display
But even a broken clock is right two times a day

Do you know what time it is?
'Cause I feel it tick-ticking away

Do you know what time it is?
'Cause I feel it tick-ticking away

Tick-ticking away
Tick-ticking away
Tick-ticking away

Dòng chảy thời gian thật khó lường
Khi đồng hồ ngưng chạy
Bắt tay vào làm việc nhanh thôi
Cố gắng giúp những bánh quay kêu

Chúng ta là bánh răng của cỗ máy
Hoặc có thể tôi đang mơ
Không cần phải thay đổi ngữ cảnh
Để làm mất đi tính minh bạch

Thật khó lấy được thông tin gì
Khi vòng lặp cứ tiếp diễn
Theo vòng tuần hoàn thời gian
Nhưng đồng hồ hư cũng đúng hai lần trong ngày

Bạn có biết mấy giờ hay chưa?
Vì tôi lạc trong dòng thời gian mất rồi

Bạn có biết mấy giờ hay chưa?
Vì tôi lạc trong dòng thời gian mất rồi

Lạc trong dòng thời gian
Lạc trong dòng thời gian
Lạc trong dòng thời gian

Thư viện ảnh

The Ticking Clock (113)
Thư viện ảnh cho Ticking Away có thể được xem tại đây.
Kế trước:
"Skatin' and Dancin'"
Bài hát Tiếp theo:
"Just Getting Started"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.