FANDOM


"Toboggan of Love" là một bài hát về lãng mạn từ tâp phim "Love Toboggan". Bài hát được thực hiện bởi Milo trong lúc Sara và Neal vô tình tham gia vào xe trượt tuyết và thưởng thức những cảnh đẹp trên đường đi, với Zack và Melissa lắc lư theo nhịp điệu của bài hát.

Lời bài hát

Toboggans
Are not where you typically look for romance.

'Cause there's no way to steer
So you might hit a deer
Or get snow in your pants.

Oh, but it's thrilling to be
In a moving death trap like this, you can see.

Then when push comes to shove
This could be a toboggan of love.
(Toboggan of love)
(Toboggan of love)

Xe trượt tuyết
Không phải là nơi bạn tìm đến sự lãng mạn.

Vì không có cách nào để lái
Nên bạn có thể đâm vào con nai
Hoặc có tuyết rơi vào trong quần.

Ôi, nhưng thật vui khi ở trên này
Trên đòn bẫy chết người này, bạn sẽ thấy

Khi mọi thứ đều được thúc đẩy
Đây sẽ là xe trượt tuyết tình yêu
(Xe trượt tuyết tình yêu)
(Xe trượt tuyết tình yêu)

Thư viện ảnh

Love Toboggan Image 219
Thư viện ảnh cho Toboggan of Love có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Bài hát được lấy giai điệu và nhạc từ bài hát "Boat of Romance" từ chương trình Phineas and Ferb, và được hát bởi người lồng tiếng cho Milo, "Weird Al" Yankovic, người được biết đến với những bài nhại lại các bài hát nổi tiếng.
    • Điểm khác nhau giữa hai bài hát:
  1. Lời hát cuối của bài hát là lời bè, thay vì là lời hát chính như của bài "Boat of Romance"
  2. Phần nhạc dạo đầu và cuối được mở rộng so với bài "Boat of Romance

Ám chỉ

Xem thêm

Kế trước:
"World Without Milo"
Bài hát Tiếp theo:
"I'm All Tied Up"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.