FANDOM


"Turnabout is Fair Play" là bài hát được hát trong tập phim "Backward to School Night". Bài hát được thực hiện trong lúc Milo, ZackMelissa đuổi theo bố mẹ của họ, đã bị bắn bởi tia làm giảm tuổi thọ, đang chạy và phá phách trong trường.

Lời bài hát

When you were up and I was down
You put me through it
But now the worn has turned around
So let's get to it
We keep on spinning until we're wound
And now we're gonna do it again, and again

And I say:
"Hey! Hey, hey, hey. Turnabout is fair play."
(You worked me over, now I've got you under)
"Hey! Hey, hey, hey. Turnabout is fair play."
(It's not raining but it sounds like thunder)

Thông tin cơ sở


Kế trước:
"From Here to There"
Bài hát Tiếp theo:
"World Without Milo
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.