FANDOM


"Woodpecker" là một đoạn nhạc ngắn tương tự với bài hát "Llama", kể ngắn gọn qua hình ảnh về việc Milo, MelissaZack nhờ sự cố chim gõ kiến mà không bị rớt xuống vách núi.

Lời bài hát

Woodpecker, woodpecker, woodpecker, woodpecker, woodpecker

Bản dịch

Chim gõ kiến, chim gõ kiến, chim gõ kiến, chim gõ kiến, chim gõ kiến,

Nối tiếp

Kế trước:
"Llama"
Bài hát Tiếp theo:
"Pistachios"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.